Het verhaal de Van Haersma's en hun erfenis

De interesse voor oude Friese adel en hun gedenktekens neemt toe. In totaal 283 rouw- of memoryborden in Fryslân hebben de Franse tijd overleefd. Vaak nog origineel en niet overgeschilderd, zoals in andere delen van ons land. Haersma's, Heeringa's, Sminia's of Van Coehoorns staan daarop met familiewapens. In het televisieprogramma Fryslân Hjoed is een nieuwe reeks te zien over bijzondere rouwborden en gedenktekens in Friese kerken.
Roubuorden op telefyzje
De eerste aflevering is in de Sint-Agathakerk in Oudega. De kerk is verbonden aan de adellijke familie de Van Haersma's. De mannelijke lijn van de familie hield op in 1839 met de dood van grietman Hector Livius van Haersma. Wel zijn er uit de vrouwelijke lijn nakomelingen zoals Sybrand van Haersma Buma en Van Haersma de With. Sommigen daarvan hebben er mede voor gezorgd dat dit cultuurhistorisch erfgoed behouden is gebleven.