Schouwburg De Harmonie heeft drie ton tekort op begroting

Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden eindigt dit jaar in de rode cijfers. Er moet drie ton bij om de begroting van 2019 sluitend te krijgen. De directie van De Harmonie heeft bij de gemeente een begroting van ruim 3,4 miljoen euro ingediend, maar het college van burgemeester en wethouders wil niet meer dan 3,2 miljoen euro geven. Het tekort wordt vanuit de reserves aangevuld.
Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Het tekort van dit jaar is bijna hetzelfde als het bedrag dat de schouwburg afgelopen jaren extra van de gemeente heeft ontvangen. Van 2015 tot en met 2017 kregen ze 300.000 euro extra subsidie. In 2018 ontvingen ze dat ook, vanwege Culturele Hoofdstad.
Toch is de directie van de schouwburg in de begroting van 2019 van de extra subsidie uitgegaan. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders is aangegeven dat de gemeentelijke opdracht zonder het extra geld niet kan worden uitgevoerd. De partijen zijn daarover in overleg gegaan en er is besloten dat het tekort vanuit de reserves wordt aangevuld. Die ruimte is er, volgens wethouder Sjoerd Feitsma. De programmering voor 2019 is niet in gevaar.
Het college geeft aan dat er ook voor 2020 geen extra geld beschikbaar is voor De Harmonie. Komend jaar wordt er over de toekomst gesproken. Dan wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van extra subsidie.
Er wordt verder aangestuurd op een samenwerking met het tegenovergelegen poppodium Neushoorn. Daar loopt momenteel een onderzoek naar. Dat onderzoek levert echter nooit zoveel op dat het tekort van drie ton gedekt kan worden.