"Meer aandacht voor de gevaren van zwemmen in open water"

De Statenfractie van de ChristenUnie wil meer aandacht voor de gevaren van zwemmen in open water. Dat stellen ze schriftelijk aan Gedeputeerde Staten. De ChristenUnie schrijft dat uit de cijfers van Reddingsbrigade Nederland blijkt, dat de risico's op verdrinking eerder groter dan kleiner worden.
Swimfiver Swanneblom by Slappeterp © Omrop Fryslân, Aise van Beets
Statenlid Dennis de Calonne van ChristenUnie vindt dat meer aandacht voor de gevaren van zwemmen in open water van levensbelang is.
Waarschuwingsborden bij zwemlocaties worden genegeerd, zo blijkt, en burgers zijn lang niet altijd goed op de hoogte van de risico's van zwemmen in open water. Bewustwording over risicofactoren zoals stroming, diepteverschillen en kou is nodig.
Uit onderzoek blijkt verder dat het niet altijd duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Daarom vraagt ChristenUnie aan Gedeputeerde Staten hoe ze dat gaan veranderen.