Onderzoeker Hans Van de Velde benoemd tot hoogleraar in Utrecht

Sociolinguïstiek onderzoeker Hans Van de Velde van de Fryske Akademy is benoemd tot hoogleraar sociolinguïstiek aan de Universiteit Utrecht. Daarbij zal hij in het bijzonder aandacht schenken aan de taalvariëteiten in Fryslân: het Fries, Nederlands, Nedersaksisch en Fries-Nederlandse mengtalen.
© Fryske Akademy
Van de Velde is sinds eind 2014 'senior' onderzoeker sociolinguïstiek bij de Fryske Akademy. Daar is hij ook lid van het managementteam. Van 2002 tot 2014 was hij docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Nieuwe werkwijze

Nu hij teruggaat naar Utrecht, zal hij een nieuwe werkwijze ontwikkelen voor het onderzoek naar taalvariatie en taalverandering. Daarbij maakt hij gebruik van de onderzoeksfaciliteiten en taaldatabanken die aan de Fryske Akademy zijn ontwikkeld. Daarnaast zal Van der Velde colleges geven en studenten en promovendi begeleiden.
De leerstoel van Van der Velde is mede mogelijk gemaakt door steun van de stichting Frysk Akademyfûns. Dat fonds wil met de leerstoel het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs over de taalsituatie in Fryslân versterken.