Tennisclub Akkrum onderzoekt veiligheid lichtmasten

De tennisclub in Akkrum doet onderzoek naar de veiligheid van de lichtmasten rondom de tennisbanen. Aanleiding voor het onderzoek is dat dezelfde soort lichtmasten van voetbalvereniging Akkrum zijn afgekeurd en moeten worden vernieuwd.
Niet de lichtmasten uit het verhaal © Pexels
Een van de zes masten rondom het voetbalveld is in een storm eerder dit jaar omgewaaid. De gemeente Heerenveen heeft onderzocht hoe dat kon en daaruit bleek dat van de omgewaaide mast een lasnaad van binnenuit was doorgeroest. Bij een paar andere masten ontdekten ze hetzelfde.
De gemeente Heerenveen heeft de tennisvereniging gewaarschuwd, omdat de masten ongeveer even oud zijn. De masten rondom het voetbalveld worden zo spoedig mogelijk vervangen door de gemeente. De kans is groot dat ze daarbij voor LED-verlichting kiezen, omdat de gemeente een voorbeeldfunctie wil vervullen.

Reparatie heeft voorkeur

De tennisvereniging bekijkt nu eerst of de eigen masten hetzelfde mankement hebben. Als dat het geval is, gaat de voorkeur uit naar reparatie. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan moeten er nieuwe masten komen. Mogelijk wordt dan samengewerkt met de gemeente om de kosten zo laag mogelijk te houden, zegt voorzitter Herman Bierma van de tennisvereniging.