Elmar Kuiper naar poëziefestival in Brussel op Europese Dag van de Talen

Elmar Kuiper mag in september op het Europese poëziefestival Transpoesie in Brussel voordragen. Op de Europese Dag van de Talen op 26 september zal Kuiper het Friese geluid laten horen.
© Piet Douma
Het is de tweede keer dat een Friese dichter op Transpoesie aanwezig is. Janneke Spoelstra was vorig jaar de eerste. Voor deelname aan het festival heeft de Schrijversbond een oproep gedaan. Daarna heeft een speciale commissie uit drie kandidaten Elmar Kuiper uitgekozen met het gedicht 'Myn lân'.
Elmar Kuiper (1969) heeft vijf Friestalige dichtbundels op zijn naam staan. Hij schrijft ook Nederlandstalige gedichten. Daarnaast is Kuiper performer-zanger bij de groep Tigers fan Greonterp waar hij ook de zangteksten voor schrijft. Verder schrijft Kuiper ook toneelstukken, is hij beeldend kunstenaar en filmmaker en zit hij bij het improvisatiecollectief Tsjinlûd.
Transpoesie is een jaarlijks dichtersfestival dat door EUNIC Brussel, het netwerk van European Union National Institutes for Culture, and its partners, wordt georganiseerd.
Dit jaar wordt het festival voor de negende keer gehouden. Het festival viert verscheidenheid van talen door gedichten in zoveel mogelijk talen aan het publiek in Brussel te laten horen. .
Fragment uit 'Myn lân' van Elmar Kuiper
Wat kin ik jaan as de ljip op myn lân gûlt
aai kwyt, aai kwyt, as myn skries skriemt
as in dichter dy't siik en blyn fan langst
syn âlde lân besjonge wol?
Wat kin ik dwaan as myn lân skoare wol,
mar jankt as in junk om 'e jarre,
as de hûd skuort, de nulle yn 'e ier
it wêzen iepenript?
Nederlandse vertaling:
Wat kan ik geven
als de kieviet op mijn land huilt ei
kwijt, ei kwijt, als mijn grutto
klaagt als een dichter die ziek
en blind van verlangen zijn oude
land wil bezingen?
Wat kan ik doen
als mijn land wil scoren, maar
jankt als een junk om de gier,
als zijn huid scheurt, de naald
in zijn ader het wezen
openrijt?