Eigen plek voor toekomstige brandweer Oudega

In Oudega (Smallingerland) is zaterdagochtend een tijdelijk brandweerkazerne geopend. De kazerne is bedoeld voor de nieuwe blusgroep die Oudega krijgt. Dat korps zal bestaan uit ruim twintig dorpsbewoners die daarvoor vanaf half mei een opleiding zullen volgen. Het doel is dat zij vanaf 2022 gebruik kunnen maken van een permanente kazerne.
Brânwachtauto © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De tijdelijke kazerne werd geopend door burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. Hij onthulde een bord. Op de tijdelijke locatie kunnen de brandweermedewerkers oefenen, elkaar ontmoeten en kan de tankauto worden gestald. De opening was op de eerste teamdag van het nieuwe korps, die is bedoeld om elkaar beter te leren kennen.
Het korps in Oudega komt er na een oproep van de Veiligheidsregio voor vrijwilligers. Er hadden zich ruim veertig mensen gemeld, waar na een selectie zo'n dertig van over zijn gebleven. Een groot deel begint binnenkort met de opleiding, het doel is dat zij in 2021 klaar zijn.
Met het nieuwe korps moet het probleem opgelost zijn, dat Oudega niet binnen de norm van achttien minuten bereikbaar is vanuit bestaande brandweerkazernen.
Opening brandweerkazerne Oudega

18 plus

In Fryslân zijn 1800 woningen waar de brandweer niet binnen 18 minuten kan komen. Een derde daarvan (664) ligt in Oudega (Smallingerland). De andere plaatsen waarin veel huizen lastig te bereiken zijn, zijn Eernewoude (124 woningen) en Uitwellingerga (113 woningen). "De voornaamste reden daarvoor is dat veel mensen buiten de bebouwde kom wonen. En voor Oudega hebben het water en de kanalen grote invloed. Dan duurt het gewoon langer voordat wij er kunnen komen", zegt Jan Wobma, van de vrijwillige brandweer van Burgum. Samen met de brandweer van Drachten zijn zij verantwoordelijk voor Oudega.