Vogelwachten willen meer drones inzetten voor het vinden van nesten

Een speciaal opgeleid droneteam van de Bond van Friese Vogelwachten is nu zo'n twee weken aan het oefenen met het vinden van weidevogelnesten. En dat smaakt naar meer. Er zouden eigenlijk nog twee of drie extra drones bij moeten komen, zegt projectleider Teade de Boer van het BFVW.
Fûgelwachten wolle mear drones ynsette foar it finen fan nêsten
De Boer is enthousiast over de resultaten. "We vliegen van Wolvega naar Wommels en daarboven. Wij hebben nu zo'n 40 tot 50 hectare geïnventariseerd." Er worden nesten gevonden die anders moeilijk zijn te vinden door de nazorgers, zoals die van de leeuwerik en de tureluur. Dat betekent dat die nesten daardoor beschermd kunnen worden. Maar één weidevogeldrone is niet genoeg om zoiets op een behoorlijk grote schaal te doen.
Het is echter niet eenvoudig om het heel snel op te schalen. De drones zijn behoorlijk kostbaar en ook het opleiden van mensen om de drones te bedienen kost tijd en geld. De drone die het BFVW nu gebruikt is zaterdagochtend officieel aan hen overhandigd door de boerenorganisatie LTO-Noord. De provincie heeft het een en ander gesubsidieerd.
Het BFVW werkt ook samen met de koepel van Agrarische Natuurverenigingen. Zeker een van die verenigingen die daarbij is aangesloten, heeft eerder ook eens een proef gedaan met de weidevogeldrone.
Teade de Boer is met drones op zoek naar nesten van weidevogels.