Van brieven tot een tand van een verzetsman, inleverdag succes

Een koffer met brieven aan een verzetsman, een horloge van een geallieerde piloot, een tand van een verzetsman. Het zijn zomaar een paar schatten die vrijdag binnen zijn gebracht bij de inleverdag van spullen uit de Tweede Wereldoorlog bij Tresoar in Leeuwarden.
Fan brieven oant in tosk fan in fersetsman, ynleverdei sukses
Topstukken die vrijdag aangeleverd werden, zijn van twee mannen die in 1943 gefusilleerd zijn. Deze mannen kwamen uit Sexbierum en zaten bij de verzetsgroep 'Knokploech'. Er zouden drie of vier mannen zijn geweest die zijn gefusilleerd.
Van één is er inmiddels meer bekend: Folkert Bergsma. Tresoar heeft afgelopen jaar een haarlok en afscheidsbrieven van hem ingestuurd voor de landelijke museumwedstrijd 'Stuk van het jaar-verkiezing', waarmee ze tweede zijn geworden.

Latere generaties

Het is opvallend dat er zoveel jaar na de oorlog nog steeds bijzondere zaken boven water komen. Jaar op jaar worden inleverdagen georganiseerd, en ook elk jaar zitten er wel weer mooie dingen bij. Volgens Marre Sloots van Tresoar komt de stroom met spullen vaak bij latere generaties pas op gang.
"Heel vaak is onze ervaring dat een eerste generatie die zelf de oorlog mee heeft gemaakt, het te moeilijk vindt. Die generatie dacht: de periode is voorbij, daar praten we niet over." Pas bij één of twee generaties later komt de behoefte om het familieverhaal te delen.
© Omrop Fryslan
Vrijdag kwamen er ook spullen van twee andere verzetsstrijders binnen: Lolle Rondaan en Gerrit Schuil. Rondaan kwam uit Bitgum en was verloofd met een meisje. De dochter van deze vrouw, Barbara Nijman kwam bij Tresoar een afscheidsbrief inleveren. In haar verhaal is ook de ervaring van Tresoar te herkennen. Want als tweede generatie brengt ze nu het spul naar Tresoar, terwijl ze het onderwerp zelf niet met haar moeder heeft besproken, want dat was een pijnlijk onderwerp.
Misschien wel het opvallendste stuk oorlogsgeschiedenis dat dit jaar bij Tresoar is binnengebracht, is een tand. Het is de tand van verzetsstrijder Gerrit Schuil, teruggevonden in een massagraf, en naar Tresoar gebracht door de neef van de verzetsstrijder.
Al het spul dat vrijdag ingebracht is, zal goed bekeken worden door deskundigen. Om daarna in overleg met de familie een plekje te krijgen bij één van de deelnemende instanties.