Archief Drachtster Courant nog steeds niet online door conflict

"Het is zwaar frustrerend," zegt Tiny Derks, voorzitter van historische stichting Smelne's Erfskip. "Alle edities van de Drachtster Courant zijn al gescand, maar het krantenarchief is nog steeds niet voor iedereen beschikbaar op internet." Het plan van Smelne's Erfskip was dat alle edities tussen 1864-1950 al in 2018 online moesten komen via de website Delpher. Maar door een conflict bij de Koninklijke Bibliotheek is dat nog steeds niet gebeurd.
Een oude Drachtster Courant © Koninklijke Bibliotheek, Delpher
Derks vertelt dat er een conflict is tussen de Koninklijke Bibliotheek (de beheerder van de website Delpher) en het bedrijf dat de oude kranten heeft gescand. "Het schijnt dat de kranten al klaar staan, maar het vinkje om ze te plaatsen kan blijkbaar pas gezet worden als de ruzie is bijgelegd," stelt Derks.
Op dit moment zijn er maar 22 edities van de Drachtster Courant te vinden op Delpher. Deze kranten zijn echter uit 1945 en komen bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie vandaan.

Sporadisch bericht

Derks: "De secretaris van Smelne's Erfskip krijgt maar nauwelijks antwoord van de Koninklijke Bibliotheek. Ze houden de boot af en we krijgen slechts sporadisch informatie, hoewel we veel contact proberen te leggen. Nu zou het krantenarchief in 2019 op internet moeten komen, maar of dat lukt..."
Met behulp van de Koninklijke Bibliotheek moest het Drachtster krantenarchief al in 2018 doorzoekbaar worden op de Delpher. Maar dat loopt nu vertraging op.
Volgens Smelne's Erfskip bevatten de oude kranten een schat aan historische informatie. De eerste editie (toen nog gespeld als 'Dragtster Courant') werd al op 26 mei 1864 uitgegeven door A. Plantinus.

Veiligstellen

In 2013 is het archief van de Drachtster Courant gratis door NDC Mediagroep aan Smelne's Erfskip geschonken. De jaargangen liggen nu nog bij Delpher, maar worden waarschijnlijk bij Tresoar ondergebracht.
"Wij hebben ze destijds uit het gebouw van de krant gehaald, want bezoekers begonnen in de oude krant te knippen voor hun onderzoek. Dat is gelukkig met behulp van Delpher weer zoveel mogelijk hersteld," vertelt Derks.
Het digitaliseren van de krant moet de oude edities volledig voor de toekomst veiligstellen.
Op Delpher staan al meer dan 1,3 miljoen Nederlandse kranten. Uit Friesland zijn ook diverse kranten beschikbaar, onder andere de Leeuwarder Courant, Hepkema's Courant en de Heerenveensche Koerier. Toch is het nog maar een klein deel, tussen 1752 en 1980 zijn er in Friesland op z'n minst 355 verschillende (soms wel elkaar opvolgende) krantentitels uitgegeven. Daar staat nog maar een fractie van online.