Gemeente Súdwest-Fryslân kampt met tekort op jeugdhulp

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 2018 afgesloten met rode cijfers. De jeugdhulp kostte meer dan begroot en daarom heeft de gemeente een tekort van bijna 3,4 miljoen euro. Volgens wethouder Maarten Offinga komt dit niet als een verrassing. Veel gemeenten in Nederland zouden problemen hebben doordat de kosten voor jeugdzorg zijn toegenomen.
© BGDD
Ook de komende jaren verwacht Offinga flinke tekorten op dat budget. De Friese gemeenten hebben daarom al gezamenlijk aan de bel getrokken in Den Haag. Ze willen dat er meer geld beschikbaar komt.
Vakbonden en medewerkers stelden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze week zelfs een ultimatum om met meer geld over de brug te komen.

Meevaller

Naast deze tegenvaller was er ook een meevaller. De afgelopen jaren is er veel geld binnengekomen door de zogenaamde precariobelasting. Dat gaat om belasting op kabels, leidingen en het gasnetwerk die gemeentegrond liggen. Daardoor is er een bedrag van 11,5 miljoen euro geïncasseerd, dat eerst als reserve is geparkeerd.
Gemeente Súdwest-Fryslân © Omrop Fryslân
De wethouder is blij met deze meevaller. Het geld is zeer welkom om de kosten onder controle te houden en om de ambities die de gemeente heeft waar te maken. "We willen er als gemeente mee doorgaan om ons te ontwikkelen en vernieuwen. Hoe we dat doen, is aan de gemeenteraad."
De raad zal in mei en juni praten over de zogenaamde Kadernota, die richting geeft voor de begroting van 2020.

Toch een goed jaar

Toch noemt Offinga 2018 een goed jaar, omdat de plannen voor Sneek, Bolsward en de IJsselmeerkust steeds duidelijker worden. Er zijn zogenaamde 'ontwikkelagenda's' voor vastgesteld. Zo zal in samenwerking met de provincie en het ministerie het gebied van de IJsselmeerkust worden ontwikkeld en versterkt.
Ook positief was het in gebruik nemen van het Bestjoershûs en de oplevering van het Súdwesthûs in Sneek, als onderdeel van de centrale huisvesting, die dit jaar zijn beslag moet krijgen. Meerdere gebouwen aan de Marktstraat in Sneek worden verbouwd, zodat alle gemeentelijke diensten daar hun plek krijgen.