Overlast door verkeersdrukte op de Singel in de Sneker binnenstad

Er is bezorgdheid over de verkeerssituatie in de binnenstad van Sneek. Bewonersplatform Centrum Sneek maakte dit kenbaar bij het meldpunt voor verkeersonveilige situaties van Omrop Fryslân. De straat kruist op verschillende punten met horecagelegenheden en het winkelcentrum. En juist daar veroorzaken snel rijdende auto's bussen en tractoren overlast.
De verkeerssituatie aan de Singel in Sneek
Gemeente Súdwest-Fryslân is met de verkeersdrukte bekend, maar heeft niet meteen een oplossing. "Wij gaan in gesprek met alle belanghebbenden," geeft verkeersdeskundige Richard Halbesma van de gemeente aan. "Dus ook met de ondernemers en met andere partijen." Dat er nog geen concrete plannen zijn, steekt het bewonersplatform. De leden van het platform zijn al twee jaar bezig om het probleem aan te pakken en hebben al diverse keren bij de gemeente aangeklopt.
Verkeersdeskundige Richard Halbesma van gemeente Súdwest-Fryslân
Halbesma doet dus niet meteen beloften, maar hij is het met de omwonenden eens dat er te veel doorgaand verkeer in de straat is: "Wij gaan in gesprek over andere routes, maar het is en blijft een uitdaging." Volgens Halbesma moet de snelheid omlaag, maar als er bijvoorbeeld drempels worden aangelegd, kan dat weer trillingen in de weg veroorzaken.

Omwonenden over de drukte

Bewoners van Sneek wijzen op de verschillende bronnen van ergernis: het landbouwverkeer, jongeren die het gaspedaal te hard intrappen en het kleine vrachtverkeer dat onder meer de horeca in Sneek van voorraden voorziet. "Al dat verkeer moet dwars door de binnenstad heen en dat geeft veel overlast. De huizen verzakken, je ligt 's avonds te trillen in je bed en in de avond en ochtend wordt hier met enorme snelheden gereden, vooral door beroepsvervoer. Dat moet anders, het is onverantwoord."
Bewoners van Sneek over de Singel