Wetterskip Fryslân komt in 2020 met forse belastingverhoging

Wetterskip Fryslân komt met een eenmalige, grote verhoging van de belasting in 2020. Dat moet omdat het Wetterskip met de huidige begroting en belastinginkomsten het niet redt, ondanks bezuinigingen in het verleden.
Wetterskip Fryslân © Wetterskip Fryslân
Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning moet 30 euro per jaar meer betalen, een meerpersoonshuishouden met een huurwoning ruim 15 euro meer.
Maar hoe kan het dat de financiële positie van Wetterskip Fryslân zo slecht is? "Hoe het Wetterskip ervoor staat, is het resultaat van het beleid van de afgelopen jaren. We hebben de afgelopen jaren de reserves, die in het verleden zijn opgebouwd, gebruikt om zaken te betalen", vertelt Jan van Weperen van het dagelijkse bestuur van Wetterskip Fryslân.

Extra grote uitgaves

"Ook hebben we de komende jaren extra grote uitgaven te doen. Wij als waterschap investeren veel in gemalen en die aanbestedingen pakken vaak duurder uit dan wij begroot hebben. Het zijn tal van redenen die veroorzaken dat het nodig is om een eenmalige, toch wel forse verhoging voor te stellen."
Ook boeren en bedrijven gaan de bijlastenverhoging voelen. Door het voorstel zullen hun uitgaves met duizend euro per jaar stijgen.
Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân
De droogte heeft ook invloed gehad op moeilijkheden bij het Wetterskip. "Ik zie het wel als een trend door klimaatverandering, waar we op moeten inspelen. We moeten daar als waterschap rekening mee houden."
Het nieuwe dagelijkse bestuur van Wetterskip Fryslân stelt er alles aan te doen om de kosten in de toekomst laag te houden. Het bestuur bestaat uit de partijen CDA, VVD, Christen Unie, Lagere Lasten Burger en Geborgde Zetels Ongebouwd en Geborgde Zetels Bedrijven.