Handhavingsproblemen op het Wad zijn nog niet opgelost

De problemen met het handhaven van de natuurwet op het Wad zijn nog steeds niet opgelost, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen. Minister Carola Schouten verwacht binnen een half jaar met een oplossing te kunnen komen voor de handhavingsproblemen op het Wad.
De Waadsee foar de Fryske kust © Remco de Vries
Daarover wordt al langer overlegd met het functioneel parket, dat verantwoordelijk is voor de vervolging bij overtredingen van groene wetten. Omrop Fryslân bracht begin dit jaar naar buiten dat er buiten de voor het publiek afgesloten gebieden helemaal geen boetes meer worden uitgeschreven op de Waddenzee, voor het verstoren van de natuur op basis van de wet Natuurbescherming. Schouten vindt echter dat de Waddenzee wel goed wordt beschermd.

Garnalenvisserij

De minister laat dit weten in antwoord op de vragen van de Tweede Kamerleden Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Tjeerd de Groot (D66). Uit die antwoorden wordt dan ook duidelijk dat de garnalenvisserij niet voldoet aan een belangrijke voorwaarde voor het hebben van een vergunning om te kunnen vissen.
Om te controleren dat ze niet in verboden gebieden vissen, moesten de garnalenkotters een zogenaamde 'black box' aan boord hebben. Die laat zien waar precies wordt gevist. De NVWA controleert nu zonder die gegevens, omdat de 'black boxes' niet werken.
Garnalenfisker op de Noardsee boppe de Waadeilânnen © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Ester Kuppen van de Waddenvereniging
Over het geven van boetes geeft het ministerie van landbouw en milieu toe dat het heel moeilijk is om dat te doen, omdat je mensen moet betrappen en ook nog moet bewijzen dat het invloed heeft op de hele soort.
Er zijn wel negen boetes uitgedeeld voor overtreding van de natuurbeschermingswet, maar dat gebeurt alleen als mensen in gebieden komen die zijn afgesloten. Verreweg het grootste gedeelte van het Wad is niet afgesloten en daar worden dan ook geen boetes uitgedeeld.

Hardvaren

Ook de problemen die er zijn met het handhaven van het hardvaren worden door de minister onderkend. Ze verwijst naar het al lopende onderzoek daarna onder leiding van Rijkswaterstaat.
"Ze geven alles toe, maar het lijkt LNV niet veel te schelen", vindt Tweede Kamerlid Frank Wassenberg. "Ik maak me op grond van deze antwoorden nog meer zorgen over het Wad dan ik al deed op basis van de publicaties in de pers van januari."