Meeste jeugdzorg in Fryslân in gemeenten Leeuwarden en Smallingerland

In 2018 kregen in Fryslân in de gemeente Leeuwarden en gemeente Smallingerland zo'n één op de tien kinderen jeugdzorg, dat bleek uit cijfers van het CBS. Op de Friese Waddeneilanden, in gemeente Harlingen de gemeente Waadhoeke werd het minst gebruik gemaakt van jeugdzorg.
Jeugdzorg © Shutterstock.com
Volgens de cijfers van het CBS kregen 428.000 jongeren in Nederland jeugdzorg, één op de tien kinderen. Vooral jongeren in Limburg en het noordoosten van het land kregen jeugdzorg. Fryslân zit daar tussenin.
Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt loop al sinds 2015 op. Toen waren dat landelijk 380.000.
Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg.