Behandeling voorstel 'Regenboogprovincie' opnieuw van agenda Provinciale Staten gehaald

Er is nog steeds strijd over het voorstel van PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de Partij van de Dieren om van Fryslân een 'Regenboogprovincie' te maken. Een 'Regenboogprovincie' is een provincie die zich inzet voor alle mensen met een andere seksuele oriëntatie, onder anderen door voorlichting en onderwijsprojecten. Fryslân is de enige provincie van Nederland die nog geen 'Regenboogprovincie' is.
© Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
Het initiatiefvoorstel 'Regenboogprovincie' stond op de agenda van de Provinciale Staten voor 22 mei, maar is er nu weer afgehaald omdat het zittende college van Gedeputeerde Staten een negatieve zienswijze naar de Staten heeft gestuurd. 'Fryslân is voor iedereen', schrijft het college, en daarom ziet het provinciaal bestuur geen aanleiding om 'een deel van de bevolking uit te lichten'.
Het college wijst er verder op dat LHBTIQ's niet de enige groep is die te maken krijgt met discriminatie. Ook buitenlanders en mensen met een beperking hebben daarmee te maken, maar vallen niet onder het 'Regenboogvoorstel'.
Fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg van GroenLinks vindt het nu beter om het initiatiefvoorstel 'Regenboogprovincie' te behandelen wanneer er een nieuw college van Gedeputeerde Staten is. Hij vindt de redenatie van het zittende college 'niet verrassend' maar is het er beslist niet mee eens. "De emancipatie van mensen met een andere geaardheid staat onder druk, Precies daarom is het erg nodig om wel Regenboogprovincie te worden. Ik reken op een grote meerderheid in de nieuwe Staten."
De afgelopen periode vroegen oppositiepartijen regelmatig aandacht voor het thema 'Regenboogprovincie'. In januari dit jaar werd de regenboogvlag nog gehesen bij het provinciehuis, maar aanleiding van de zogenoemde Nashville-verklaring.
Fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg van GroenLinks