Jaarlijkse plaag: Op Afsluitdijk ziet het zwart van de muggen

Ze zijn er weer: de miljarden dansmuggen in het westen van onze provincie. Op de Afsluitdijk ziet het zwart van de muggen, met hele wolken zwermen de beestjes boven de dijk. Ook de gevels van het Wadden Center zijn bedekt met de muggen.
Dunsmiggen
Naast het Wadden Center zijn sluizen en huizen bedekt met de beestjes, die ongeveer een centimeter groot zijn. Dansmuggen zijn onschuldige insecten die niet steken. Bezoekers van het Wadden Center hebben veel last van de muggen. En met de auto over de Afsluitdijk levert al snel honderden dode muggen op de auto op.

Waarom hier?

De Friese kant van het IJsselmeer is een ideale omgeving voor de muggen om zich voort te planten, zegt Jan Schram van It Fryske Gea. "Het lage water en de grote hoeveelheid slik aan de Friese kant van het IJsselmeer is een ideale omgeving voor mugjes om zich voort te planten." De vrouwtjes leggen in het slik de eitjes, zeven weken later komen deze uit en daarna vliegen de muggen uit. De muggen leven maar drie dagen, maar omdat de vrouwtjes tot wel 3.000 eitjes leggen, ontstaat er in deze regio een gigantische populatie vliegen.
"Je kunt dus wel zeggen dat de beestjes een succesformule hebben om ondanks hun korte leven, toch voor een enorm nageslacht te zorgen", zegt Schram. De muggen zijn dan ook een belangrijke bron van voedsel voor een grote hoeveelheid dieren, zoals vogels, vissen, kikkers en salamanders.