"Literatuur Miedema nog altijd actueel, maar te weinig aandacht op scholen"

"We hebben in onze provincie geen onderwijssysteem dat de Friese literatuur actueel houdt." Dat zegt directeur Bert Looper van historisch centrum Tresoar, als reactie op het overlijden van de Friese schrijver en kunstenaar Hessel Miedema. Op een leeftijd van 90 jaar overleed Miedema, vroeger ook directeur van keramiekmuseum Princessehof, recentelijk in Amsterdam.
© Tresoar
Looper noemt Miedema belangrijk voor de Friese literatuur. "Hij was voor zijn tijd, zo na de Tweede Wereldoorlog, erg vooruitstrevend. Miedema heeft er mede voor gezorgd dat literatuur, kunst en muziek, alle disciplines, met elkaar werden verbonden. Hij was dichter en ook heel experimenteel."

Te weinig aandacht

Hoewel Hessel Miedema veel heeft betekend voor de Friese literatuur, zijn er niet veel mensen die hem vandaag de dag nog kennen. Dat heeft volgens Looper met name te maken met te weinig aandacht voor deze literatuur op scholen.
"Het materiaal is wel beschikbaar, maar het wordt niet veel gebruikt", vertelt hij. "We zijn heel trots op ons verleden, maar het literaire erfgoed hangt er maar wat bij. En dat terwijl het werk van bijvoorbeeld Miedema nog altijd heel actueel is!"

Breuk met Fryslân

In 1963 brak Hessel Miedema definitief met Fryslân. Hij verhuisde naar Amsterdam en stortte zich daarna vooral op de kunstgeschiedenis.
Directeur Bert Looper van Tresoar vertelt over Hessel Miedema