Bouw multifunctioneel centrum Vrouwenparochie kan doorgaan met gemeentelijke gift

Vrouwenparochie krijgt definitief een nieuw multifunctioneel centrum. De raad van de gemeente Waadhoeke is woensdagavond akkoord gegaan met het voorstel een lening van 75.000 euro om te zetten in een gift.
© Google Maps
De gemeente Het Bildt had eerder al een subsidie van 300.000 euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een centrum. Er was een aanvraag gedaan voor 400.000 euro, maar de gemeentelijke bijdrage viel in ton lager uit en dus moesten de bouwplannen worden versoberd.
Boven-op die drie ton gaf de toenmalige gemeente ook nog een lening. Daarmee zouden de bouwkosten gedekt worden. Maar de bouwkosten zijn in de tussentijd gestegen en een lening is niet meer genoeg om de bouw de bekostigen. Nu de lening omgezet is in een gift kan de bouw van het nieuwe centrum in Vrouwenparochie dit jaar wel beginnen.
In het MFC komen straks alle sociale, culturele en sportieve activiteiten van het dorp in één gebouw.