Rijksmonument Bullemolen in Lekkum gerestaureerd met palen en beton

Het heeft even geduurd, maar de restauratie van de Bullemolen in Lekkum is zo goed als klaar. Het rijksmonument uit 1825 had geen fundering en was daardoor verzakt. Dat probleem is ondertussen met palen en beton opgelost en ook de molen zelf lijkt weer als nieuw.
Mûne
De kosten van de restauratie bedroegen zo'n 150.000 euro. De roeden moeten nog worden aangebracht. Dat zal snel gebeuren. Daarna kan de molen weer dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.
Totaal heeft de restauratie bijna een jaar geduurd.