Schrijver en kunstenaar Hessel Miedema (90) overleden

Schrijver en kunstenaar Hessel Miedema is op leeftijd van 90 jaar overleden in Amsterdam. Hij werd in 1929 geboren in Sneek, groeide op en studeerde in Amsterdam en heeft veel betekend voor de Friese literatuur. Daarnaast was hij directeur van keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden en wetenschappelijk medewerker van de Universiteit van Amsterdam.
© Tresoar
Tijdens zijn studietijd in Amsterdam maakte Miedema kennis met de dichters Marten Brouwer en Sybe Sybesma. Hij werd zo de Friese literaire wereld in getrokken. Miedema was betrokken bij het experimentele literaire tijdschrift Quatrebras, dat in 1954 werd opgericht door Brouwer, Sybesma en Lambert Mulder.
Miedema maakte eerst tekeningen en houtsneden voor de omslag van het blad. Later verscheen er ook dichtwerk van zijn hand in het blad. Hij was een vernieuwer, onder andere omdat hij op een speelse wijze met taal en literatuur omging. Voor hem was het belangrijk in taal iets nieuws te scheppen.
In 1973 verscheen de verzamelbundel 'Op 'e literêre toer'. Daarin stond ook een brief waarin Miedema schreef dat hij ophoudt met schrijven.