Nieuw zand voor Schiermonnikoog van Rijkswaterstaat

Het strand van Schiermonnikoog wordt steeds smaller en dat brengt de veiligheid in gevaar. Rijkswaterstaat zal daarom in 2021 beginnen met het aanbrengen van zand. Rijkswaterstaat meldt dat op hun eigen website.
© Henk Boschma
De laatste twintig jaar wordt het strand bij strandpaal 4 en 5 ieder jaar dertig tot veertig meter smaller. Door natuurlijke stromingen wordt het strand na verloop van tijd ook weer breder, maar dat kan nog wel tien jaar duren, volgens Rijkswaterstaat.
Zo lang kan er niet gewacht worden, want als er niets gebeurt, kan het eiland over vijf jaar mogelijk niet meer beschermd worden met hoog water. Dit zijn berekeningen van het Wetterskip Fryslân.

Bewoners niet blij

Het werk aan het strand zal in 2020 en 2021 uitgevoerd worden. In april is er een bijeenkomst geweest voor bewoners van Schiermonnikoog. Die zijn niet allemaal blij met de zandsuppletie. Sommigen vinden het teveel een ingreep in de natuur.
Het stuk strand heeft ook bijzondere natuurwaarden. Er is een groen strand met begroeiing en bijzondere natuur. Het nieuwe zand zal langs het groene gedeelte neergelegd worden om de natuur niet te verstoren.