Provincie Fryslân pakt vijf fietspaden aan

De komende weken pakt provincie Fryslân vijf fietspaden aan. In het kader van Actieplan Fiets worden de fietspaden breder gemaakt en het wegdek van beton voorzien.
Fytspaad © Shutterstock.com
Paden van asfalt komen steeds hoger te liggen wanneer het asfalt moet worden vervangen. Beton is duurzamer; het gaat veel langer mee dan asfalt. Het nadeel is dat beton langer moet uitharden, voordat er weer van het fietspad gebruik kan worden gemaakt. De werkzaamheden gaan begin mei van start.
Op deze plekken worden de fietspaden aangepakt:
Vanaf 20 mei zijn de fietspaden bij Franeker, Hurdegaryp en Selmien weer toegankelijk. De werkzaamheden bij Ureterp en Heerenveen zijn waarschijnlijk rond 1 juli klaar.
Op de website van provincie Fryslân zijn de omleidingskaarten te zien.