Aantal megastallen in Fryslân flink toegenomen: van 72 naar 115

Het aantal megastallen in Fryslân is in zeven jaar tijd met ruim zestig procent toegenomen. Waren er in onze provincie in 2010 nog 72 megastallen, zeven jaar later waren dat er al 115. Om die cijfers maakt stichting Wakker Dier zich zorgen.
Tal megastâlen yn Fryslân
Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. Uit de cijfers blijk dat het in Fryslân met name gaat om een groei van het aantal melkveemegastallen. In 2010 waren er daarvan 61 in de provincie. Dat aantal is in zeven jaar tijd met liefst 84 procent toegenomen tot 112 in 2017. Daarmee heeft Fryslân de meeste megastallen met melkkoeien van Nederland.
Hilhorst noemt verschillende redenen voor het groeiende aantal megastallen in onze provincie. "Het kan te maken hebben met het verdienmodel: 'de melkprijs is verlaagd dus ik ben meer koeien nodig'. Maar we hebben natuurlijk ook de afschaffing van het melkquotum in 2015. Dat is een kans geweest voor veel boeren om te groeien."
In ko © ANP
In het onderzoek van Wageningen Environmental Research wordt gesproken van een megastal wanneer er meer dan een specifiek aantal dieren in de stal staat. Wanneer er meer dan 250 koeien op één locatie leeft, wordt het een megastal genoemd. Ook voor boeren die andere dieren gehouden, worden specifieke aantallen gebruikt.
Anne Hilhorst van Wakker Dier

Risico's

Volgens Wakker Dier zitten er een hoop risico's aan de megastallen. "Bij brand of ziekte, treft het direct ontzettend veel dieren", zegt Anne Hilhorst van de stichting. "Daarnaast komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang, door de focus op de lagere kosten. Maar het is tegelijkertijd ook een heel duidelijk signaal dat er iets niet goed gaat in de sector. Dat dus boeren steeds meer koeien moeten hebben om een nette boterham te verdienen en dat er iets goed mis is met de prijs die wij voor melk betalen."
Waar het in Fryslân voornamelijk om melkkoebedrijven gaat, zijn er bijna geen andere megastallen in onze provincie. Er zijn wel twee megastallen waar vleeskippen worden gehouden. Daar zitten dan meer dan 220.000 dieren bij elkaar. Ook is er één megastal voor legkippen in Fryslân. Daar worden meer dan 120.000 legkippen gehouden.