Uitverkocht festival 'Eilân' Terschelling heeft nog steeds geen vergunning

Het nieuwe festival Eilân op Terschelling was na de aankondiging in februari al snel uitverkocht, maar de vergunning is nog altijd niet rond. Organisator Daniel van Drunen maakt zich echter geen zorgen: "We hebben heel positief overleg gehad. Binnenkort verwachten we de beslissing van de burgemeester."
Skylge © Omrop Fryslân, Ronald van der Pol
Het festival is al een hele tijd onderwerp van gesprek op het eiland. Zo is de Stichting Ons Schellingerland bang dat het terrein waar het festival wordt gehouden een permanent festivalterrein wordt.
Er worden zesduizend bezoekers verwacht bij het festival Eilân. Het festival is een initiatief van concertorganisator Mojo en Chasing The Hihat en wordt gehouden bij het Duinmeertje van Hee. Er komen drie podia en er wordt een steiger gebouwd, die na het festival blijft staan.
Stichting Ons Schellingerland heeft vragen aan de gemeenteraad gesteld. Ze willen weten of het festival eenmalig wordt georganiseerd of dat het de bedoeling is dat het een jaarlijks terugkerend festival is en of de locatie permanent festivalterrein wordt. Voorzitter van de stichting, Jaap Smit, zegt dat Terschelling zich graag profileert als eiland van rust en ruimte en dat staat haaks op het jaarlijks organiseren van festivals.

Vergunning

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten geen evenementenbeleid op te stellen, omdat dat volgens hen niet nodig is. Dat betekent dat de burgemeester evenement aanvragen alleen maar kan toetsen aan criteria op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarvoor vraagt de gemeente advies aan de Veiligheidsregio en politie. Omdat er over het evenement Eilân nog niets geadviseerd is, kan burgemeester Bert Wassink nog niets zeggen.
"We hebben twee weken geleden een informatieavond georganiseerd", vertelt organisator Van Drunen. "Daarna hebben we de vergunningaanvraag aangevuld. We hebben het idee dat die nu zo compleet mogelijk is. We gaan er dus vanuit dat het wel goedkomt, maar dat besluit ligt uiteindelijk bij de gemeente." Hij verwacht begin mei te horen of de vergunning wordt afgegeven.

Evenementenvisie

De gemeente heeft in het eilandakkooord 2018-2022 bepaald dat er een evenementenvisie moet komen. Daar wordt nu nog aan gewerkt. "Omdat iedereen de gelegenheid moet krijgen mee te praten over een evenementenvisie en omdat daarbij meerdere belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen, is mijn verwachting dat de nieuwe visie pas in 2020 het licht zal zien", schrijft burgemeester Wassink.
In de visie wordt waarschijnlijk ook bepaald hoeveel evenementen er jaarlijks op Terschelling gehouden mogen worden en welke evenementen wel op het eiland horen en welke niet.