FNP wil opheldering over financiële problemen Weidumer muziekvereniging

De fractie van de FNP in Leeuwarden maakt zich zorgen over de financiële problemen van de muziekvereniging in Weidum.
Harmonie Weidum yn aksje by it simmerkonsert 2018 © Piet Douma
Door de herindeling met Leeuwarden krijgt De Harmonie geen subsidie meer van de gemeente. Van de voormalige gemeente Littenseradiel kreeg de muziekvereniging een jaarlijkse subsidie. Er is nu wel een bijdrage uit een speciaal dorpsbudget, maar dat is veel minder dan wat De Harmonie kreeg van Littenseradiel.
De FNP wil weten of de gemeente de Weidumer muziekvereniging ook tegemoet kan komen. En de fractie wil weten of er meer verenigingen en organisaties zijn die in de knel zijn gekomen als gevolg van de herindeling.