Financiële problemen dreigen voor Weidumer muziekvereniging

Door de gemeentelijke herindeling is muziekvereniging Harmonie in Weidum in de financiële problemen gekomen. Van de oud-gemeente Littensradiel kreeg de muziekvereniging een jaarlijkse subsidie. Daar is het dorpsbudget van de gemeente Leeuwarden voor in de plaats gekomen.
Harmonie Weidum yn aksje by it simmerkonsert 2018 © Piet Douma
"Dit dorpsbudget is een mooie stimulans om het dorpsleven in de breedste zin te steunen, iets wat wij als vereniging zeer kunnen waarderen. Tegelijk houdt dit voor ons als muziekvereniging in dat er binnen nu en twee jaar een flink gat in onze begroting ontstaat", licht voorzitter Janneke de Boer toe.
Een nagelnieuwe doneeractie moet er nu voor zorgen dat de muziekvereniging uit het terpdorpje een deel van het financiële gat structureel op kan vullen. De doneeractie heeft de naam 'Maat fan 'e Muzyk' gekregen. Mensen kunnen een maat-schap aangaan door geld te doneren.

Ontstaan

Muziekvereniging de Harmonie is in 1898 opgericht door negen Weidummers. Verschillende dorpen in de omgeving hadden in die tijd al een muziekkorps. Weidum wilde ook een fanfare hebben. Er ging een lijst bij de deuren langs en dan: "Heeft men alreeds over den som van 95,- te beschikken. Algemeen was men van oordeel dat de financiële bezwaren genoegzaam waren uit den weg geruimd zodat tot oprichting werd besloten", zo staat het met mooie krolletters in het eerste uit een reeks van een kleine twintig notulenschriften.
De Harmonie bestaat in 2019 uit een malletband en een fanfareorkest. Er zijn bijna 70 leden.