Nieuw kindcentrum komt op locatie basisschool Oosternijkerk

Het nieuw te realiseren kindcentrum van Oosternijkerk, Nes en Niawier komt op de locatie van de CBS Foeke Sjoerdsskoalle. Dat heeft het college van Noardeast-Fryslân besloten.
skoalleboerd © Shutterstock.com
In samenwerking met de dorpsbelangen van de drie betrokken dorpen en schoolbestuur Arlanta zijn zes locaties bekeken en onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar de verkeerssituatie, het milieu en de planologie van de locaties. De huidige plaats van de christelijke school van Oosternijkerk kwam daarbij als beste naar voren.
Het kindcentrum krijgt de naam Wrâldwizer en moet kinderen van 0 tot 12 jaar een plekje geven. Dit betekent dat er een samenwerking is tussen de school, buitenschoolse en voorschoolse opvang. Ook zal er worden gekeken naar goede banden met het voortgezet onderwijs.

Eisenpakket

Het nieuwe kindcentrum moet de kinderen daarnaast een grote verscheidenheid sport, wetenschap en cultuur aanbieden. Nu de locatie bekend is, kan er worden gewerkt aan een eisenpakket. Dit zal worden samengesteld door ouders en leerkrachten.
Het is de bedoeling dat in de zomer van 2020 kan worden begonnen met de bouw van het kindcentrum.