Project veenweidegebied Leechlân krijgt 68.000 euro subsidie

Het project Leechlân krijgt een eenmalige subsidie van 68.000 euro van de provincie. Het project onderzoekt hoe agrarische bedrijven in Grou en omstreken de afbraak van veen kunnen vertragen en tegelijkertijd ook een toekomstbestendige bedrijfsvoering kunnen hebben.
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Volgens de provincie past het project goed in de doelen van de veenweidevisie van de provincie Fryslân. Het project zit in de tweede fase.
Er worden werkbijeenkomsten georganiseerd, bedrijfsanalyses uitgevoerd en er wordt een gebiedsdocument opgesteld, waarin een aanpak staat om het verzakken van het veenweidegebied Leechlân tegen te gaan. De planning is dat dit document in de zomer van 2019 klaar is.