Koninklijke onderscheidingen bij jubileum 'Vrouwen van Nu'

Bij het honderdjarig bestaan van vrouwenvereniging 'Vrouwen van Nu' afdeling Fryslân hebben Annelies Westerveld en Harma Heeringa-Wiegman een Koninklijke onderscheiding gekregen. De oud-bestuursleden kregen de decoraties dinsdagmiddag overhandigd van commissaris van de Koning Arno Brok, bij het jubileumfeest in de Harmonie in Leeuwarden.
© ANP
Mevrouw Westerveld (70) uit Wjelsryp is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was voorzitter van Vrouwen van Nu in Zeeland en Fryslân. Ook heeft ze zich beziggehouden met coaching en training binnen de organisatie. Daarnaast is ze voorzitter en penningmeester geweest van Doarpsbelang Wjelsryp.
Mevrouw Heeringa (69) uit Dokkum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is in diverse functies al 35 jaar betrokken bij de Vrouwen van Nu, eerst in Zuid-Holland en later in Fryslân. Zo maakte ze deel uit van de culturele commissie en was ze mede-organisator van de viering van Internationale Vrouwendag. Daarnaast zat ze in het bestuur van de plaatselijke tennisvereniging en is ze secretaresse van de Stichting Palliatieve Terminale Zorg.