Meer meldingen over discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte

Bij de discriminatiemeldpunten in Noord-Nederland komen steeds vaker klachten binnen over ongelijke behandeling vanwege een handicap of chronische ziekte. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2018, die de drie noordelijke discriminiatiemeldpunten van Fryslân, Groningen en Drenthe en de politie Noord-Nederland dinsdag hebben gepresenteerd.
© Omrop Fryslân
Voor het vierde jaar op rij is het aantal meldingen van discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte gestegen. Sinds 2015 is het aantal klachten verdubbeld. In 2018 werd er 71 keer melding van gemaakt, tegen 35 keer in 2015.
In totaal zijn er vorig jaar zo'n 800 klachten over discriminatie geregistreerd, bij diverse organisaties. Het aantal klachten over discriminatie op grond van afkomst of huidskleur is nagenoeg gelijk gebleven. In Fryslân is het aantal klachten over discriminatie op grond van de Friese taal vorig jaar gegroeid van één naar vijf.
Het blijkt dat er vooral op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd, maar ook in openbare ruimten.
Mirka Antolovic, directeur van discriminatiemeldpunt Tûmba in Leeuwarden