Maarten Goudzwaard (FvD): "Wij hadden al redelijk snel het idee dat ze het voor de bühne deden"

Teleurstelling bij het Friese Forum voor Democratie, nu ze niet meer meepraten over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De partij, met zes zetels in de Staten de grote winnaar van de provinciale verkiezingen, had graag meegedaan. De andere partijen CDA, VVD, FNP en PvdA, vonden het meeregeren van Forum in Fryslân een te groot risico. Goudzwaard kondigde aan dat zijn fractie stevig oppositie zal voeren de komende vier jaar.
Maarten Goudzwaard yn It Polytburo
In de informatieperiode waren de belangrijkste obstakels volgens hem de aanpak van de klimaatproblematiek en de onervarenheid van de FvD-politici. Hij zegt dat zijn partij voor zijn gevoel in de informatieperiode nooit echt serieus is genomen: "Het gevoel serieus genomen te worden ging heel snel weg. Wij hadden al redelijk snel het idee dat ze het voor de bühne deden. Dat ze aan de achterban wilden laten zien dat ze Forum serieus nemen, maar eigenlijk hadden ze er helemaal geen zin in."
"Er werd de hele tijd tegen ons gezegd: 'Jullie zijn hartstikke nieuw.' Dat is ook zo, maar je moet toch ook de kans krijgen. Wij hebben capabele mensen en een gevarieerde lijst. Wij zijn er klaar voor."
"Wij hebben de verplichting naar onze kiezers om serieus met de informateur om tafel te gaan. Wij hebben een duidelijk plan gemaakt en de eerste ronde was vooral kennismaken. De tweede ronde hebben wij het over beleidsbrief 'duurzame energie' gehad. Toen merkten wij wel dat de partijen heel erg vasthielden aan hun standpunten op het gebied van energietransitie. Vooral de VVD. Nu stond er vandaag op Twitter dat de VVD olie op het klimaatvuur gooit. De partij wil de doelstelling nog eens opschroeven als het gaat om de uitstoot van CO2. Dat bewijst maar weer eens dat de VVD een linkse partij is geworden."
"Wij als Forum voor Democratie zijn daar niet komen om te zeggen: dit vinden wij waardeloos, en dat vinden wij waardeloos. Wij zijn tegen de zonneparken, tegen windparken, tegen biomassa en tegen geothermie. Dat levert helemaal niks op. Wat wij wel zien zitten is investeren in kernenergie, zonnepanelen op daken, het verduurzamen van huizen en stimuleren van bedrijven die werken aan innovatieve maatregelen. Wij hebben veel moeite met het Windpark Fryslân. Dat is dan wel democratisch besloten, maar het doet alsnog zeer. Want elke vorm van toerisme kan je er vergeten. Wij hebben er kritisch naar gekeken en als je het eventueel terug kan draaien, moet je dat bestuderen. Maar het is nooit een eis van ons geweest."
"De politieke ervaring zullen wij snel leren. Wij pikken dingen snel op. We hebben een groep mensen die veel ervaring met zich meebrengen. Steeds zeggen: jullie hebben geen ervaring vind ik een beetje de makkelijke weg kiezen."
"Vreemd in het informatieproces vond ik dat wij van CDA en VVD meteen over de brug moesten komen met namen van gedeputeerden en welke portefeuilles wij wilden. Dat vonden wij een vreemde gang van zaken, want wij moesten elkaar eerst maar eens op een aantal cruciale punten kunnen vinden. Ik wil zelf geen gedeputeerde worden," zegt Maarten Goudzwaard.