Stellingwerfs zit in de lift: mensen zijn positiever over de taal

Het Nedersaksisch doet het in Fryslân het beste van de zeven streken in ons land waar de taal gesproken wordt. Het Stellingwerfs loopt voorop. Het staat meer in de belangstelling en mensen zijn positiever over hun eigen taal.
Stellingwarfs sit yn de lift: minsken binne positiver oer de taal
De Nedersaksische variant komt in de Stellingwerven vaker op school voor. Het Stellingwerfs lift mee op de ontwikkeling van het Fries, meent Sietske Blomhoff van taalinstituut de Stellingwarver Schrieversronte.
Leerlingen van basisscholen komen vaker met de taal in aanraking. Een groepje extra getalenteerde leerlingen heeft vorige week nog examen gedaan in het Stellingwerfs. Ze kwamen van het Comprix-college en hebben het alle zeven gehaald.
© Uitgeverij Bornmeer
De kinderen doen excursies om het erfgoed, de streek en de taal te leren kennen bij het vak Heemkunde. Dat kwam in 1988 als vervanging van het Fries. Ze gebruiken het Stellingwerfs in lesmateriaal of spelletjes. Erfgoed- en cultuureducatie De Veerkieker is een voorbeeld van een aardrijkskundeproject.
En niet alleen door onderwijs, maar ook door toneel, muziek en de recente film in het Stellingwerfs, 'Daor klept de klokke weer', die overal in de Stellingwerven vertoond wordt, krijgt de taal meer status.
Sietske Bloemhoff