Minister Slob vindt dat er wel degelijk vooruitgang is in Fries taalonderwijs

Minister Arie Slob van Onderwijs vindt dat de afgelopen jaren wel degelijk stappen zijn gezet op het gebied van de Friese taal in het basis- en voortgezet onderwijs. Kamerleden Harry van der Molen en Michel Rog van het CDA vonden dat er na de vorige drie rapporten van de onderwijsinspectie geen vooruitgang was. In de eerdere rapporten stond dat er genormeerde toetsen moesten komen en een zogenoemd 'leerlingvolgsysteem'. Die zijn er nu, zegt Slob.
© Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
De onderwijsinspectie zal dit jaar voor het eerst sinds 2009 weer een thema-onderzoek doen naar het Fries in het onderwijs. Zo moet duidelijk worden hoe de kwaliteit van de lessen is. Het onderzoek bekijkt ook hoe de bevoegdheid van de docenten is en vraagt leerlingen, docenten en directeuren naar het draagvlak onder ouders voor de Friese les op school.
Juist omdat er verbeteringen zijn in het Fries doet de onderwijsinspectie nu opnieuw onderzoek, zegt Slob. De onderwijsinspectie wil ook in kaart brengen of de schoolbesturen zicht hebben op de ontwikkeling van het Fries op hun school.
In het basisonderwijs voldoet 31,7 procent van de scholen aan de kerndoelen voor het vak Frysk. Alle andere scholen hebben (deels) een ontheffing. Sommige alleen voor het Fries schrijven, anderen (5 procent) hebben een volledige ontheffing. Die volledige ontheffingen zijn alleen in het zogenoemde niet-Friese taalgebied: de Waddeneilanden, Weststellingwerf en delen van Ooststellingwerf en de voormalige gemeente Kollumerland.
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft 39,4 procent van de scholen geen ontheffing. Zeven procent heeft een volledige ontheffing.
Underwiis © Shutterstock.com
Onderzoek van NHL Stenden Hogeschool naar het Fries in het onderwijs heeft duidelijk gemaakt wat scholen aan het Fries doen en welke kerndoelen ze behalen. Daar is het Taalplan Frysk uit ontstaan. Scholen die een ontheffing hebben, moeten bij de komende ronde van het Taalplan meer kerndoelen behalen. Het streven, schrijft Slob, is dat scholen alle vier jaren minder ontheffingen nodig hebben. Dat geld dan alleen voor scholen in het gebied waar het Fries de dagelijkse voertaal is.
Harry van der Molen, een van de twee Kamerleden die vragen over het vak Frysk stelde aan de minister, zegt dat hij niet tevreden is met het antwoord. "Weer wordt er omheen gedraaid", schrijft hij op Twitter. Hij wil een motie indienen.