Bewoners Suderburd bij Grou in opstand tegen komst drie woonarken

Bewoners van 35 recreatiewoningen op de Suderburd bij Grou komen in opstand tegen de komst van drie woonarken. Die arken liggen nu in het centrum van Grou, bij de Minne Finne. Het gebied wordt daar herontwikkeld. Zo komen er een aantal nieuwe huizen. Er liggen ook nog drie woonarken. De projectontwikkelaar wil die laten verplaatsen. In overleg met de gemeente Leeuwarden is een nieuwe plek gevonden: een landtong op het eiland De Burd, naast 35 recreatiewoningen.
Wenarken De Burd
"Er zijn drie argumenten tegen de komst van de woonarken", zegt woordvoerder Sietse de Vries. Hij is al een tijd bezig met pogingen om de komst van de woonarken tegen te houden. "De eerste is dat het ten koste van de natuur gaat. De arken moeten passen in het landschap. De eis is dat ze wegvallen in de natuur. Dan heb je hoge begroeiing nodig. Dan krijg je dus bomen. Het gekke is dat het volledige bomengebied bij de herinrichting van Swette de Burd onlangs is weggehaald. Er moest meer weidelandschap komen, zodat de wind vrij spel krijgt voor de watersport."

Tegenstrijdig

Hein de Haan is als wethouder verantwoordelijk voor de verplaatsing van de drie woonarken. Ook hij ziet de tegenstrijdigheid. "Maar dat geldt voor iedere plek", vindt hij. "Het gaat om de herinrichting van Grou. Je gaat op zoek naar een plek waar ze ingepast kunnen worden. Als je die plek vindt, moet je kijken wat er moet gebeuren om ze in te passen."

Toegankelijkheid

Een ander bezwaar is de toegankelijkheid. Tegenstander De Vries: "In het verleden zijn er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van het eiland. Toen is er de gemeente en provincie afgesproken dat iedereen er vrij gebruik van mag maken. Dat gebeurt nu ook, want watersporters kunnen hun boot aanleggen aan de steigers van de Marrekrite. Wanneer er straks woonarken liggen, dan kan dat niet langer. Dan wordt dat opgegeven door de gemeente.
Bewoner Sietse de Vries
© Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Bang voor bebouwing

Het derde bezwaar is dat de bewoners van de recreatiewoningen bang zijn dat dit het begin is van definitieve bebouwing. De Vries: "In het nieuwe bouwbesluit staat dat je een woonark mag inruilen voor een vast huis. Dan zou dit dus door een projectontwikkelaar bebouw mogen worden."

Andere plek

Wethouder Hein de Haan zei eerder tijdens een commissievergadering dat hij denkt dat het wel mee zal vallen. Hij blijft bij het standpunt dat de landtong een geschikte locatie is. "We hebben meerdere locaties bekeken en onderzocht. In overleg met de provincie is dit de beste keuze voor de natuur." De Vries vindt dat er nogmaals goed gekeken moet worden naar alternatieven. Die zijn er volgens hem genoeg, ook in de buurt zonder dat er veel aanpassingen hoeven te komen. "Je kunt heel simpel naar de andere kant van het water. Daar is een eiland met bos en er is ruimte."
Eind april praat de gemeenteraad van Leeuwarden verder over de verplaatsing van de woonarken.
Wethouder Hein de Haan