Franeker Academie krijgt 70.000 euro toegekend

Net na het eenjarig bestaan van de Academie van Franeker heeft het minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties bekendgemaakt 70.000 euro toe te kennen voor wetenschappelijk onderzoek naar de Omgevingswet. Het gaat om een subsidie voor het monitoren van de Pilot Omgevingswet Noordwest Friesland.
© Bouwe Brouwer
Die is opgezet op initiatief van de bedrijvenvereniging Commerciële Club Noordwest Friesland en officieel bekrachtigd in maart 2018 door de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Mr. Annalies Outhuijse, bestuurslid van de Academie en werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen: "We zijn heel blij met dit eerste onderzoeksgeld en zien het als een belangrijke erkenning dat juist een ministerie ons deze opdracht beeft verleend."

Op kleine schaal toegepast

De pilot houdt in dat de overheden in Noordwest-Fryslân voor een beperkt aantal projecten doen alsof de Omgevingswet al van toepassing is. Hierdoor worden de innovatieve principes die zijn vastgelegd in de Omgevingswet en de burgerparticipatie alvast op kleine schaal toegepast voor echte projecten.