Beurtschip Grou na restauratie feestelijk te water gelaten

Na meer dan twee jaar renovatie is het beurtschip Grou klaar. Het schip, een soort van klein skûtsje, komt uit 1910. De afgelopen jaren heeft een team werkzoekenden het schip weer in goede staat gebracht. Vrijdag werd het scheepje te water gelaten bij Earnewâld. Verschillende mensen uit de skûtsjewereld hebben zich ook met de restauratie bezig gehouden, onder wie Age Veldboom.
Feestlike tewetterlitting beurtskip Grou
Beurtscheepjes onderhielden vroeger de verbinding tussen stad en dorp. Die naam kregen ze omdat ze om de beurt naar een stad of dorp voeren, met pakketjes en andere spullen. "Een commissie had dit scheepje al heel lang op het oog. Het schip lag in Zoutkamp, waar het werd gebruikt als vissersschip. Op het zoute water gaat het snel achteruit met zo'n schip. Het is later gerestaureerd tot recreatieschip", vertelt Veldboom.

Leer-werktraject

Het waren mannen zoals Harry Amsterdam, Tony Brundel, Jelle Talsma en Berend Mink, die allemaal vonden: dit schip moet weer varen, omdat het een historisch schip is. Het heeft verschillende wedstrijden gewonnen. Toen is het gekoppeld aan een leer-werktraject van de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Age Veldboom over het leer-werktraject
Aan het leer-werktraject deden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee. Daar zat ook een Syrische man bij, die in Syrië een schildersbedrijf had. Door aan het project mee te werken, heeft hij de taal beter geleerd.
"Ook hebben veel jongelui een vak geleerd. Ze leerden ijzer bewerken, zoals lassen en klinken en hout- en schilderwerk. Ze hebben het schip weer opgebouwd en de een na de ander heeft daarna weer een baan gekregen. Zo snijdt het mes aan twee kanten."
© Omrop Fryslân, Jeroen Boersma
Veldboom is trots op het resultaat. Het scheepje werd vrijdag te water gelaten, daar was onder anderen burgemeester Crone bij aanwezig.
Verslaggever Jeroen in gesprek met medewerkers aan het project