Rechter tikt burgemeester Crone op de vingers: café hoeft niet dicht

Burgemeester Crone van Leeuwarden mag café Het Gouden Pilsje in de stad niet zomaar een maand lang sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De burgemeester wilde het café sluiten, omdat supporters van voetbalclub AZ er begin januari voor overlast zouden hebben gezorgd. Ze riepen discriminerende en strafbare dingen.
© Google Streetview
Volgens burgemeester Crone heeft café te weinig gedaan tegen de spreekkoren. Daarom wilde hij de zaak sluiten. Het café maakte daarop bezwaar bij de gemeente en vroeg tevens de voorzieningenrechter om een uitspraak, ook omdat een tijdelijke sluiting het café financieel in de problemen zou brengen.

Eenmalig probleem

De rechter zegt dat de burgemeester wel de bevoegdheid heeft om het café te sluiten, maar vond de sluiting in dit geval niet redelijk. Een sluiting is bedoeld om een einde te maken aan een verstoring van de openbare orde en veiligheid. Omdat het in dit geval om een eenmalig probleem gaat, hoeft het café niet een maand lang dicht, zo oordeelde de rechter.
De burgemeester heeft bij zijn besluit het café te sluiten laten meewegen dat er in september vorig jaar ook al een incident is geweest. De rechter vond dat echter geen reden om nu op te treden. Crone verwijt het café bovendien dat het niets heeft gedaan om een einde te maken aan het gedrag van de AZ-supporters. De rechter wees er in zijn oordeel op dat de uitbater geen actie heeft ondernomen, juist om de situatie niet nog verder te laten escaleren. Medewerkers fan de dienst Toezicht en Handhaving traden ook niet op, om hun eigen veiligheid niet in gevaar te brengen.

Bezwaarprocedure

Het oordeel van de voorzieningenrechter is voorlopig, in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure. Het oordeel is tot zes weken van kracht vanaf het moment dat de burgemeester heeft beslist over het bezwaar van het café.
Ria Efdee van Het Gouden Pilsje © Omrop Fryslân, René Koster