Crowdfundingsactie om natuurgebied voor de toekomst te redden

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is begonnen met een crowdfundingsactie voor het weidevogelgebied van veehouder Murk Nijdam uit Wommels. Nijdam heeft al een halve hectare land ingericht voor weidevogels, maar wil daar graag twee hectare van maken. Op deze manier kunnen twee kleinere gebieden één groot plas-drasgebied worden.
Crowdfundingsaksje foar Boer Nijdam
Om zijn levenswerk ook voor de toekomst te bewaren, moet het land van Nijdam uiteindelijk worden overgenomen door het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Die heeft er veel geld voor nodig om dit te realiseren: meer dan anderhalve ton. Het fonds is daarom bezig met een zoektocht naar geld. Dit wordt gedaan via een crowdfundingsactie. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de vogelwachten.
De vogelwacht van Boksum e.o. is een van de vogelwachten die een bijdrage van 1.000 euro beschikbaar willen stellen. Ze hebben dat nu aan de leden voorgelegd en iedereen is volgens bestuurslid Siep Tilma enthousiast.
Ferslachjouwer Lennie Bronsveld is by Boer Nijdam