Wetterskip heeft droogte onder controle

Wetterskip Fryslân gaat er vanuit dat er tot juni geen problemen zijn met de waterstand in Fryslân. Volgens boezembeheerder Pier Schaper heeft maart als natte maand ervoor gezorgd dat de meeste problemen met de droogte in Fryslân opgelost zijn. Wat er in mei en juni aan regenwater komt, blijft afwachten.
Drûch boulân yn de neisimmer fan 2018 © Omrop Fryslân
"It hinget fan de kommende moannen ôf," seit Pier Schaper fan Wetterskip Fryslân. "Komt der noch wetter, dan is der gjin probleem. Mar oars miskien wol." Dat kin foar boeren swierrichheden jaan. "As it reinwetter útbliuwt kin der op 'e nij ynsiedde wurde moatte, mar dat is hiel útsûnderlik. Wy kinne oant maaie, juny it wetterpeil wol op nivo hâlde."
"Het hangt van de komende maanden af", zegt Pier Schaper van Wetterskip Fryslân.

Grûnwetterpeil noch wol leger

Wel staat het grondwaterpeil in onze provincie op het moment vijf centimeter lager dan normaal. Het Wetterskip laat op dit moment bij Lemmer wel water vanuit het IJsselmeer in de Friese boezem. Volgens Schaper wordt dit gedaan om het peil in de boezem op niveau te houden. Bovendien wordt het water in de Friese boezem daarmee schoner.
De gevolgen van de droogte kunnen volgens Schaper verschillen. "In de omgeving van Appelscha is bijvoorbeeld niet mogelijk om te malen, daar zijn wij volledig afhankelijk van regenwater."
Ondanks de regen van maart ziet Schaper wel dat de hoogte van het grondwater gezakt is. "Het duurt zeker een aantal jaren voordat het volledig hersteld is. Toch is het nu niet zorgelijk, voor de Friese boezem is het nog een normale situatie." Het weer is veranderlijk volgens Schaper, er kan nog slecht iets gezegd worden over wat er in mei uit de lucht komt.