Reddingsplan grutto: "Boeren zijn dief van eigen portemonnee als ze niet meedoen"

Boeren moeten veel beter gecompenseerd worden als zij maatregelen nemen die goed zijn voor de grutto. En die subsidieregelingen voor boeren moeten niet steeds weer aangepast worden door de overheid, zodat boeren beter weten waar ze aan toe zijn. Dat vindt oud-milieuminister Pieter Winsemius. Alles om de grutto te redden.
Skries yn plasdras © Gerrit Harmen Rypma
Hij komt met een aantal Friese milieu- en natuurorganisaties met een plan om de grutto te redden van de ondergang. Van de populaties grutto's in Nederland is in vijftig jaar 70% verdwenen. Er zijn de laatste jaren wel maatregelen genomen, maar die hebben de neergang van de grutto niet kunnen keren. Is de grutto nog wel te redden? "Dat is een goede vraag", zegt Winsemius. "Volgens vogelkenners kan het wel, maar dan moet er serieus iets gebeuren."
Pieter Winsemius
Winsemius en de natuurorganisaties vinden nu dat de bestaande kerngebieden voor de grutto flink groter moeten worden. "Je moet grote, aaneengesloten gebieden hebben", zegt Winsemius naar naar aanleiding van zijn gesprekken met allerlei deskundigen. "Gebieden van 1000 hectare, waarvan 200 hectare 'harde natuur' is. Daar kunnen de vogels in het voorjaar in wegvluchten".
Ook moet het waterpeil in het broedseizoen flink omhoog. "Tot vlak onder het maaiveld. Dat is niet prettig voor de boeren, maar wel noodzakelijk voor de grutto, want anders kan die niet goed voederen. Ook het gras moet hoger blijven staan. Dat zijn allemaal bekende recepten."
Als je de predatoren niet buiten de terreinen houdt, dan kun je het wel schudden.
Pieter Winsemius
In weidevogelgebieden zouden met name bomen en struikjes moeten verdwijnen, omdat die een schuilplaats voor roofdieren vormen. "Want als je die niet buiten de terreinen houdt, dan kun je het wel schudden."

In de praktijk brengen

"Op papier zijn de maatregelen eenvoudig, maar je hebt wel de medewerking nodig van bijvoorbeeld de boeren", zegt Winsemius. En dus moeten boeren gecompenseerd worden. "Daar zit een grote verbetering momenteel. Het Europese beleid biedt meer, FrieslandCampina is begonnen met meer melkgeld, je zou de waterschapslasten kunnen veranderen. Er zijn wat mogelijkheden om de boeren beter te laten verdienen. Als ze dan niet meedoen, zijn ze een dief van hun eigen portemonnee."
De bal ligt, wat Winsemius betreft, nu bij minister Carola Schouten. "Den Haag moet het voortouw nemen. Schouten moet de groepen bij elkaar brengen en wetgeving veranderen. Als er een goed verdienmodel ligt, moet het daarna in de provincies gebeuren. Dat is nog wel een hele klus."

Enorme verantwoordelijkheid

Winsemius heeft er wel vertrouwen in. "Het draagvlak is behoorlijk groot", zegt hij. "De grutto is de nationale vogel. We zijn wel ver teruggevallen, maar 85% van alle grutto's wereldwijd broedt in Nederland. Dus we hebben een enorme verantwoordelijkheid."