Water Natuurlijk, PvdA en FNP buitenspel in advies nieuwe bestuur Wetterskip

Het nieuwe bestuur van Wetterskip Fryslân zal bestaan uit zes partijen: CDA, VVD, ChristenUnie, Lagere Lasten Burger, Geborgd Bedrijfsleven en Geborgd Onbebouwd. Dat is het advies dat informateur Sjoerd Galema dinsdagmorgen bekendmaakte in Leeuwarden. De beoogde coalitie heeft met 13 van de 25 zitten een nipte meerderheid.
Water Natuurlijk, PvdA en FNP bûtenspul yn advys nije bestjoer Wetterskip
Water Natuurlijk, PvdA en FNP komen niet voor in de plannen. Vlak na de verkiezingen schoven deze partijen Gerben Gerbrandy van de FNP naar voren als informateur. Die move werd Water Natuurlijk, PvdA en FNP niet in dank afgenomen door de andere partijen.
Het zelf naar voren schuiven van een informateur zorgde voor een vertrouwensbreuk tussen de beoogde coalitiepartijen en Water Natuurlijk. Die partijen zien niet genoeg ruimte om samen te werken met de partij van lijsttrekker Tieneke Clevering. Uiteindelijk werd Galema fan CDA de echte informateur. Zijn voorstel is een advies.

'Waterschapsfonds'

Wetterskip Fryslân wordt volgens Galema belast met veel nieuwe taken. Taken waarvoor het waterschap eigenlijk geen geld heeft. Voor die nieuwe rol en taak op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie zou er eigenlijk een 'waterschapsfonds' moeten komen, zegt Galema. Bovendien komt er, als het aan Galema ligt, een dagelijks bestuur van vier professionele bestuurders.
Informateur Sjoerd Galema (CDA) © Omrop Fryslân
Informateur Sjoerd Galema en Tieneke Clevering van Water Natuurlijk
Wetterskip Fryslân bereint it eigen terrein ek net © Omrop Fryslân