Opnieuw geen ontheffing voor uitbroeden kievitseieren

Age de Jong en Willem Bogtstra krijgen geen ontheffing om kievitseieren in een broedmachine uit te broeden. De Jong heeft op zijn terrein in Scharnegoutum zo'n machine staan. Twee jaar geleden was er een inval en vorig jaar kreeg De Jong een voorwaardelijke boete van 1000 euro. Dit jaar vroegen beide mannen een officiële ontheffing aan. Maar zonder succes. Bogtstra houdt echter voet bij stuk: "Er moet wat gebeuren".
Op 'e nij gjin ûntheffing foar útbrieden ljipaaien
Als een volledige verrassing kwam de brief van de provincie met daarin de 'nee' niet. Willem Bogtstra: "We hadden het wel een beetje verwacht, maar 'wie niet waagt, die niet wint'. Daarom hebben we het dit jaar officieel aangepakt. We hebben alle papieren ingevuld die bij een officiële aanvraag horen. Maar al snel bleek dat de kans op succes nul was. We zijn nog wel uitgenodigd bij gedeputeerde Johannes Kramer. Samen met Age ben ik daar geweest, maar het antwoord was nee. Waarom ze dan wel die invulformulieren hebben, daar snap ik dan werkelijk niets van."

Kansloze eieren

Toch sluit Bogtstra niet uit dat hij volgend jaar opnieuw een ontheffing aanvraagt. Er moet wat gebeuren, vindt hij. "Als je ziet hoe snel de stand van de kieviten achteruit gaat, dan moeten we wat doen. Maar de provincie ontkent dat er kansloze eieren zijn. Dat zijn eieren waarvan we vrijwel met zekerheid kunnen zeggen dat ze niet uitkomen. Bijvoorbeeld omdat de boer veel op het land aan het werk is. Boeren zijn helemaal niet onwelwillend, maar ze moeten hun werk wel gewoon kunnen doen."
Ljipaaien © Shutterstock.com
Bogtstra geeft toe dat een broedmachine niet de ideale oplossing is. "Zo'n broedmachine kan nooit de oplossing zijn. Als we de biotoop kunnen veranderen zodat de vogel weer beter tot z'n recht komt, dan is dat beter."

Er moet wat gebeuren

Toch is niet bekend wat er met de kievitskuikens gebeurd is, die eerder wel uitgebroed zijn in de broedmachine. De Bond van Friese Vogelwachten heeft een aanvraag bij de Rijksuniversiteit Groningen liggen om onderzoek te doen naar wat er gebeurt met de kieviten die uit de uitgebroede eieren zijn gekomen. Op dit moment zit dit onderzoek in een voorstadium. Bogtstra: "Voordat we deze resultaten hebben, zijn we vier jaar verder. Ik zou zeggen: geef mensen een kans. Er moet wat gebeuren, voordat het te laat is."
Willem Bogtstra