Bezuinigingen op WMO Leeuwarden worden volgend jaar niet gehaald

De zorgaanbieders in de gemeente Leeuwarden slagen er niet in om komend jaar 3,6 miljoen euro te bezuinigen. Het wordt ongeveer een miljoen minder. Pas in 2021 kan het bedrag wel worden gehaald. Dat schrijft de gemeente Leeuwarden aan de raad.
Thuiszorg © Omrop Fryslân
De afgelopen tijd hebben medewerkers van de gemeente en zorgaanbieders, waaronder GGZ Friesland, Amaryllis zorg en zorggroep Noorderbreedte, bij elkaar gezeten om te praten over hoe er bezuinigd kan worden. Dat was een van de opdrachten die de gemeenteraad aan wethouder Herwil van Gelder had gegeven na de presentatie van zijn eerdere plannen. Zijn opzet voor een nieuw zorgplan voor de inwoners van Leeuwarden werd door de raad en bijna alle aanbieders afgewezen.

Overgang naar zorg dichterbij de mensen

In het voorstel dat er nu ligt wordt geprobeerd om de zorg dichterbij de inwoners te brengen. Als mensen hulp nodig hebben kunnen ze terecht in een dorpshuis of wijkgebouw. Daar zitten dan mensen die ervoor zorgen dat de goede zorg bij de goede persoon komt.
Dat de bezuiniging volgend jaar niet wordt gehaald, heeft te maken met de overgang naar deze vorm van zorg. Het college van burgemeester en wethouders wil nu dat het tekort wordt gedekt met geld dat vorig jaar overgebleven is.