Na succesvolle proef ook uilenpalen langs de Centrale As

Langs de Centrale As staan sinds donderdag zogenoemde uilenpalen. Gedeputeerde Johannes Kramer en Johan de Jong van Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland (SKWN) plaatsten de eerste zitpalen tussen Dokkum en Zwaagwesteinde. Het gaat om een traject van tien kilometer, aan beide zijden van de snelweg.
© Harm Weistra, Omrop Fryslân
Vanaf de kunststofpalen kunnen uilen gemakkelijk over de weg en het autoverkeer vliegen. Bovendien hebben de uilen op de hoge zitpalen een goed uitzicht om op prooien te jagen.
Roofvogels maken veel gebruik van hectometerpaaltjes als uitkijkpost. Maar omdat deze bordjes erg laag zijn, lopen vogels het risico slachtoffer te worden van het verkeer. Daarom krijgen de bordjes rollers op de bovenzijde, zodat wordt voorkomen dat uilen erop gaan zitten.
Johan de Jong uit Ureterp is een belangrijke initiatiefnemer van het project, samen met Jan Koopmans van It Fryske Gea en vogelkenner Auke Volbeda was hij al betrokken bij de ontwikkeling van de proef bij Beetsterzwaag.

Verkeersslachtoffers

Jaarlijks worden tientallen uilen aangereden, omdat ze bijvoorbeeld een veldmuis in de berm spotten en in hun vlucht geschept worden. Bloemrijke bermen zijn een aantrekkelijke biotoop voor veldmuizen, het belangrijkste voedsel voor kerkuilen.
Vooral in de donkere periode van het jaar is dit een probleem. Kerkuilen vormen een kwetsbare groep: uit een schatting in 2018 bleek dat bijna de helft van de kerkuilen sterft in het verkeer. Een rijdende vrachtwagen zuigt een lichte kerkuil gemakkelijk naar zich toe.

Vervolg op pilot bij Beetsterzwaag

In 2014 startte men een proef langs de A7 naast Beetsterzwaag. Er kwamen houten palen van vier meter hoog met dwarsliggers. Met camera's is gecontroleerd of de palen gebruikt werden. Omdat het experiment succesvol bleek, komt er nu een vervolg in een belangrijk jachtgebied tussen Dokkum en Zwaagwesteinde. Eerder nam Noord-Holland al voorbeeld aan het Friese project.