Gemeente Smallingerland kampt met grote tekorten op het sociaal domein

De gemeente Smallingerland heeft grote tekorten op het sociaal domein. Voornamelijk op jeugdzorg zijn de tekorten fors. Op een begroting van 22,3 miljoen euro lijkt de overschrijding bijna vier miljoen te zijn. Dat schrijven B&W van de gemeente. Het exces zit vooral in de specialistische en hoogspecialistische zorg.
© Shutterstock.com
Bij de Wmo is er sprake van een tekort. Daar wordt de begroting met 456.000 euro overschreden. Daar staat tegenover dat bij werk en inkomen en participatie minder is uitgegeven. Daar is er sprake van een positief saldo van 429.000 euro.
Ook de rijksbijdrage is bijna 800.000 euro hoger. In totaal is de verwachting dat er een tekort zal ontstaan van 3,2 miljoen euro op het hele sociaal domein.

Situatie is zorgelijk

Volgens het college van Smallingerland is de situatie zorgelijk. De bijdrage van de Rijksoverheid wordt steeds minder, terwijl de kosten wel stijgen. Deze problematiek speelt in bijna alle gemeenten. De trend is dat steeds meer kinderen en jongeren specifiek specialistische hulp nodig hebben.
De Friese gemeenten hebben adviesorganisatie KPMG ingeschakeld om onderzoek te doen naar de oorzaken daarvan.