Intensievere samenwerking FUMO en Veiligheidsregio Fryslân

De Friese milieudienst FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân gaan intensiever samenwerken. Dinsdag is een convenant door beide partijen getekend. De samenwerking moet ervoor zorgen dat kennis, expertise en het netwerk van beide partijen meer gaat bijdragen aan betere en duidelijkere adviezen aan de provincie en de gemeenten.
© Jan Edwin Geertsma
Volgens de directeur van de FUMO kan er efficiënter worden gewerkt. De organisaties zullen elkaar nu meer op de hoogte houden van incidenten en elkaar betrekken bij vergunningsaanvragen.
Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de brandweer en GGD samen aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het FUMO zet zich in voor een betere levensomgeving.