Oud kasboekje uit achttiende eeuw duikt op in Oudega

Na twee en een halve eeuw komt het kasboekje van de kerk van Oudega, Smallingerland terug. Daar wisten ze van het bestaan niet af en het kwam dan ook als een hele verrassing.
Ald kasboek tsjerke Aldegea
Het geeft een beeld van de tijd waarin Oudega een rijk dorp was met adel, een staat en gerechtsgebouw en hoe de Oudegaasters toen met de kerk en het geld omgingen. Uitgaven en ontvangsten van de kerk tussen 1758 en 1794 staan in het kasboekje genoteerd. Het boekje kwam in Uithuizermeeden bij een erfenis tevoorschijn. Door een tip van een lid van de gemeente kreeg de gemeenschap het boekje weer in handen. Hoe het in Uithuizermeeden terechtkwam, is een raadsel.
Arjen Bosgraaf van de PKN gemeente in Oudega over de vondst van het kasboekje