Eerste officiële fokcentrum voor roodbonte koeien in Haren (Groningen)

Het melkveebedrijf van de familie Woldring in Haren in Groningen is uitgeroepen tot het eerste officiële fokcentrum voor Fries Roodbont vee. Het bedrijf heeft de titel gekregen van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Op het bedrijf in Haren staan ongeveer 200 koeien van dit ras; dat is de helft van het volledige aantal roodbonte vee dat er nog is. De roodbonte koe wordt met uitsterven bedreigd.
Foksintrum foar readbûnte kij yn Haren
Nonja Remijn van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen geeft aan dat Sandra en Harald Woldring zich erg hebben ingezet voor het behoud van Fries Roodbont vee. Ze noemt de Woldrings echte ambassadeurs.
Fryske readbûnte kij © Omrop Fryslân
Dit is een mooie kers op de taart.
Sandra Woldring
Sandra Woldring is heel blij met de erkenning. "We zijn er heel erg blij mee en trots op", zegt ze. Het doet hen heel goed, vooral omdat ze jarenlang hebben gevochten om de koeien te houden. "Dit is een mooie kers op de taart."
Ze doelt op de grote onzekerheid waar hun bedrijf jarenlang in heeft gezeten, door de strengere fosfaatregels. Een groot deel van de koeien zou weg moeten, maar uiteindelijk werden ze erkend als zogenoemd 'knelgeval' en konden ze door met hun bedrijf.

Vraagbaak

De Harenaren willen de kennis die ze nu hebben graag delen. "We willen een vraagbaak zijn voor mensen die informatie willen hebben over Fries Roodbont vee." Het is wel opmerkelijk dat het eerste fokcentrum niet in Fryslân, maar in Groningen staat.
De Friese Roodbonte koe is een typisch Fries ras. Sandra Woldring: "Zo is het nou eenmaal, we wonen in Haren. We hebben ervoor gezorgd dat hier zo'n groot koppel staat, dat hadden ze in Friesland ook kunnen doen."