Agrarische sector werkt aan omslag voor de komende tien jaar

De agrarische sector staat voor een geweldige uitdaging om richting 2030 in totale omslach te maken naar een hoogkwalitatieve milieuvriendelijke sector, met oog voor natuur en milieu en een goede toekomst voor de boeren.
© Wiegmink Media
De agrarische sector, het onderwijs, de provinciale overheid, het ministerie van Landbouw en milieuorganisaties werken in Noord-Nederland samen onder de titel 'Agro Agenda' om dit de komende jaren in goede banen te leiden. Vrijdag waren de instanties bijeen in de Martinikerk in Groningen om te praten over een helder en haalbaar plan voor de toekomst.
Trienke Elshof, voorzitter van landbouworganisatie LTO afdeling Noord, ziet dat dit een grote opgave is. Maar als alle instanties samenwerken, ziet ze zeker mogelijkheden in een goede toekomst voor de sector. Ze hoopt onder andere op meer ruimte voor individuele en streekinitiatieven en meer op de initiatieven afgestemde regelgeving die de plannen niet in de weg staan. Voor boeren die het niet lukt of die willen ophouden, hoopt ze op steun van de overheid die het hun makkelijker maakt.
Trienke Elshof (LTO) legt uit wat de bedoeling is
Voorzitter Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie ziet dat boeren al volop aan de slag zijn en er vanuit coöperaties samenwerking wordt gezocht met natuurorganisaties. Burgers vragen ook steeds meer om kwalitatief hoogwaardige producten die verantwoord geproduceerd zijn. Een ommezwaai en een trend die niet meer te stoppen is, zegt hij.
Hans van der Werf, Friese Milieufederatie
Bote de Boer uit Tjerkwerd die de werkzaamheden op zijn boerenbedrijf uitoefent met oog voor de natuur en weidevogels, hoopt dat er met hulp van het ministerie van LNV meer ruimte komt voor plannen van individuele boeren, bijvoorbeeld de manier waarop mest en gier verzameld en uitgereden wordt. Volgens hem kan daarmee veel worden bereikt.
Bote de Boer fan Tsjerkwert © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Boer Bote de Boer uit Tjerkwerd
Pieter van der Werf van het Nordwin College zegt dat het curriculum voor leerlingen in de landbouwsector op bepaalde terreinen aangepast moeten worden, bijvoorbeeld door meer informatie te geven over natuurinclusieve landbouw. Daar wordt op dit moment volop aan gewerkt.
Frans Keurentjes, voorzitter zuivelcoöperatie Friesland Campina vergelijkt het hele proces met het planten van een vlag in de toekomst. 'Zo willen wij het hebben in 2030'. En dan moeten alle betrokken partijen invullen hoe de sector dat in de komende jaren wil bereiken.